مشرف الدین مصلح سعدی شیرازی
 
1
 


مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی، در حدود سال 606 در شیراز متولد شد از بزرگان و نوابغ شعر و ادب زبان دری است.
سعدی در انواع شعر مانند قصیده غزل، قطعه، باعی، ترجیع بند و ترکیب بند دست داشت. آثار سعدی عبارت از کلیات، که شامل بوستان، گلستان، غزلیات بدایع، طیبات، قصاید، ملمعات، رباعیات و ترجیعات است . در سال وفات او اختلاف نظر موجود است: 691 یا 694

پوهندوی دوکتور برزین مهر